Ochotnicza Straż Pożarna

Władze OSP 2011 - 2015
Prezes - Eugeniusz Mak
Wiceprezes - Wojciech Szczęsny Zarzycki
Wiceprezes - Naczelnik - Łukasz Papciak
Zastępca Naczelnika - Tomasz Niesłony
Członek - Sekretarz - Marek Kosiński
Członek - Skarbnik - Jerzy Koniarczyk
Członek - Gospodarz - Ireneusz Morka
Członek - Kronikarz - Czesław Chrobot
Członek - Dariusz Leman
Członek - Tomasz Fryta
Członek - Waldemar Stępień