Witamy na stronie OSP Biała
Ochotnicza Straż Pożarna

Stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej
Korpus Szeregowców


Strażak

Starszy StrażakKorpus Podoficerów


Sekcyjny

Starszy Sekcyjny

Młodszy Ogniomistrz

Ogniomistrz

Starszy OgniomistrzKorpus Aspirantów


Młodszy Aspirant

Aspirant

Starszy Aspirant

Aspirant SztabowyKorpus Oficerów


Młodszy Kapitan

Kapitan

Starszy Kapitan

Młodszy Brygadier

Brygadier

Starszy Brygadier

Nadbrygadier

Generał Brygadier