Ochotnicza Straż Pożarna

Stopnie funkcyjne Ochotniczej Straży Pożarnej
1. Zarząd Gminny OSP

2. Zarząd Powiatowy OSP

3. Zarząd Wojewódzki OSP

4. Zarząd Główny OSP