Ochotnicza Straż Pożarna

Medale i odznaczeniaOchotnicza społeczność strażacka od początku swej działalności bardzo pozytywnie zapisuje się na kartach historii Polski. Poprzez ogromne poświęcenie w niesieniu pomocy społeczeństwu polskiemu, ochotnicy zyskują liczne uznanie społeczne. Oprócz wszelkiej działalności związanej z działaniami ratowniczo - gaśniczymi członkowie OSP uczestniczą w kultywowaniu tradycji i dorobku kulturalnego. Ochotnicy wielokrotnie uzyskują wysokie oceny za swoją postawę poprzez wyróżnienia przez władze państwowe.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadaje odznaczenia, odznaki i wyróżnienia członkom OSP, działaczom Związku oraz osobom i instytucjom współuczestniczącym w realizacji zadań społecznego ratownictwa oraz przedsięwzięć programowych Związku.Odznaczenia

1. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaczenie przeznaczone jest dla: działaczy Związku OSP RP, członków OSP, osób, instytucji, organizacji i oddziałów Związku OSP RP, jak również mogą być uhonorowane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych o co najmniej 100 - letniej działalności.

2. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
Nadaje się jednostkom OSP i ich członkom, działaczom Związku oraz osobom, instytucjom i organizacjom za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z regulaminem powinien być nadawany i wręczany głównie z okazji obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

3. Medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"
Nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medal dzielimy na trzy stopnie: brązowy, srebrny oraz złoty. Medalem tym mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP.
Również ochotnicze straże pożarne wyróżniające się aktywną działalnością mogą być uhonorowane medale. Stopień medalu odpowiada jubileuszowi:
- za działalność co najmniej 25 letnią - medal brązowy
- za działalność co najmniej 50 letnią - medal srebrny
- za działalność co najmniej 75 letnią - medal złotyOdznaki

1. "Strażak wzorowy"
Odznaka może być nadawana tylko członkom jednostki operacyjno - technicznej (zespołu ratowniczego) OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.

2. "Za wysługę lat"
Odznaka przewidziana jest dla członków ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych oraz działaczy Związku OSP RP, wykazujących się działalnością przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.

3. "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"
Jest to wyróżnienie nadawane członkom młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych za aktywną działalność w drużynie przy ochotniczej straży pożarnej. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowa, srebrna i złota.Wyróżnienia

1. Dyplom uznania
Przyznawany jest zgodnie z uprawnieniami osobom, instytucjom i organizacjom za wktywną działalność wspomagającą realizację celów Związku OSP RP.

2. List pochwalny
Przewidziany jest dla ochotniczych straży pożarnych i ich członków wyróżniających się w działalności statutowej.


Materiał opracowany na podstawie: ABC Strażaka Ochotnika - regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień. Warszawa, marzec 2009r.